Hồ sơ thiết kế bao gồm các bản vẽ sau: Đèn pha chiếu sân Tennis, Đèn pha chiếu sâu 70W-400W, Đèn pha chiếu rộng bất đối xứng 250W-400W, Đèn pha chiếu rọi gắn tường 60W-120W, Đèn pha 70W, Đèn pha chôn d
Date published: 27.03.2014 | 10:05
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Cấp điện-Chi tiết các loại đèn pha chiếu sáng công cộng

Hồ sơ thiết kế bao gồm các bản vẽ sau:

1-Đèn pha chiếu sân Tennis

2-Đèn pha chiếu sâu 70W-400W

3-Đèn pha chiếu rộng bất đối xứng 250W-400W

4-Đèn pha chiếu rọi gắn tường 60W-120W

5-Đèn pha 70W

6-Đèn pha chôn dưới đất 70W-150W

7-Đèn pha chiếu rộng và sâu 1000W

8-Đèn pha chiếu rọi cắm đất 60W-120W

9-Đèn pha chiếu rộng 250W-400W

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]