Hồ sơ bản vẽ các thiết bị trên mạng lưới cấp nước
Date published: 25.09.2014 | 10:22
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Cấp nước-Chi tiết các thiết bị trên mạng lưới cấp nước

Hồ sơ bản vẽ chi tiết van xả cặn, xả khí, gối đỡ, hố đào ống...

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nvc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]