Cấu tạo chi tiết ga thu trực tiếp B300, ga thu trực tiếp, ga thu, ga thăm, Cấu tạo chi tiết ga nước thải B300 ( ga vét lòng mo), ga lòng mo, ga nước thải, ga thu nước thải, ga thu thoát nước thải, thoát nướ
Date published: 16.04.2015 | 15:35
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
35 EP

Cấu tạo chi tiết ga nước thải B300 ( ga vét lòng mo)

Cấu tạo chi tiết ga nước thải B300

Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Chi tiết ga nước thải B300 đầu tuyến

- Chi tiết ga nước thải B300 đoạn giữa tuyến

- Chi tiết ga nước thải B300 đoạn góc

- Chi tiết ga nước thải B300 đoạn giữa, giao với 1 cống

- Chi tiết ga nước thải B300 đoạn giữa, giao với 2 cống

Định dạng file .dwg

Liên hệ admin để nhận được 1 bộ hồ sơ đầy đủ của hạng mục thoát nước thải bao gồm ( Bình đồ, trắc dọc tuyến, chi tiết đấu nối, chi tiết mặt cắt và thuyết minh )

(nhh)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]