Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo cửa phai đóng mở như thế nào
Date published: 30.03.2015 | 09:20
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Chi tiết cấu tạo cửa phai điều tiết B2.000

Chi tiết cửa phai điều tiết B2000bao gồm 2 bản vẽ

1- Cấu tạo chung cửa phai điều tiết (01/02)

2- Cấu tạo chung cửa phai điều tiết (02/02)

Định dạng file Autocad (.dwg)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]