Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về Chi tiết cấu tạo Đai Khởi thủy đấu nối với hộ gia đình
Date published: 26.04.2015 | 09:24
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
20 EP

Chi tiết cấu tạo Đai Khởi thủy đấu nối với hộ gia đình

Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về Chi tiết Đai Khởi thủy đấu nối với hộ dân. Tài liệu gồm 1 bản vẽ bao gồm các phần chi tiết sau

1. Chi tiết điển hình đấu nối vào nhà

2. Mặt bằng điển hình cụm đồng hồ đến các hộ dân

3. Mặt cắt mương đặt ống đấu nối hộ gia đình

4. Chi tiết đấu nước vào nhà với đai khởi thủy và ống HDPE vào hộ gia đình

5. Chi tiết và mặt cắt Đai Khởi Thủy

Định dạng file autocad .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]