Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về Chi tiết cấu tạo đèn chiếu sáng sân vườn
Date published: 25.04.2015 | 15:59
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Chi tiết cấu tạo đèn chiếu sáng sân vườn

Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo đèn chiếu sáng sân vườn. Chi tiết cấu tạo đèn chiếu sáng sân vườn bao gồm 12 loại đèn sân vườn:

1- Chi tiết cấu tạo cột đèn chùm sân vườn 4 bóng, đèn cầu D400

2- Chi tiết cấu tạo cột đèn chùm sân vườn 5 bóng, đèn cầu D400 – loại 1

3- Chi tiết cấu tạo cột đèn chùm sân vườn 5 bóng, đèn cầu D400 – loại 2

4- Chi tiết cấu tạo cột đèn chùm sân vườn 4 bóng, đèn cầu D300

5- Chi tiết cấu tạo cột đèn chùm sân vườn 5 bóng, đèn cầu D300

6- Chi tiết cấu tạo đèn sân vườn Nữ hoàng treo, 2 bóng

7- Chi tiết cấu tạo đèn cầu treo sân vườn 2 bóng, đèn cầu D400

8- Chi tiết cấu tạo đèn Lồng treo sân vườn, 2 bóng

9- Chi tiết cấu tạo đèn Mai chiếu thủy sân vườn, 2 bóng

10- Chi tiết cấu tạo đèn Nữ hoàng sân vườn, 1 bóng

11- Chi tiết cấu tạo đèn Vương miện sân vườn, 1 bóng

12- Chi tiết cấu tạo đèn Con mắt sân vườn, 1 bóng

Định dạng file autocad .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]