Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo Kè hồ như thế nào
Date published: 10.04.2015 | 14:06
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Chi tiết cấu tạo Kè hồ điều hòa Htb=5m

Chi tiết cấu tạo Kè hồ Htb=5m gồm 3 bản vẽ

1-      Chi tiết kè ốp mái Hồ điều hòa (1)

2-      Mặt đứng ốp mái kè

3-      Chi tiết lát mái kè

Định dạng file Autocad (.dwg)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]