Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 1250kVA.
Date published: 13.04.2015 | 09:02
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Chi tiết cấu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 1250kVA

Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 1250kVA. Chi tiết cấu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 1250kVA bao gồm các bản vẽ sau:

1- Mặt bằng, mặt cắt TBA xây 1250kVA

2- Mặt bằng chiếu sáng TBA xây 1250kVA

3- Mặt bằng tiếp địa TBA xây 1250kVA

4- Đấu nối cáp 0,4kV vào máy biến áp

5- Đấu nối cáp 22kV vào máy biến áp

6- Chi tiết cửa Trạm biến áp

7- Mặt bằng móng, mặt bằng kết cấu TBA xây 1250kVA

8- Chi tiết cột, dầm sàn TBA xây 1250kVA

9- Bảng thống kê cốt thép

Định dạng file .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]