Chi tiết cống hộp đôi qua đường 2X(W=2.5XH=2.5) là hồ sơ thiết kế tiếng Anh với đầy đủ nội dung và bản vẽ thiết kế như sau:

-Vị trí mặt bằng đoạn cống ngang qua đường: PLAN BOX CULVERT-No.3, 2x(W2.5xH2.5)

- Mặt cắt dọc cống (PROFILE)

- Chi tiết các mặt cắt cống (SECTION)

- Chi tiết cốt thép và tổng hợp khối lượng cống hộp (REINFORCEMENT DETAILS OF BOX CULVERT No-3, 2(W2.5xH2.5) FOR L=7.10m)

- Chi tiết cốt thép và khối lượng tường cánh cốp hộp (WING WALL OF BOX CULVERT-No.3, 2x(W2.5xH2.5)

Đây là tài liệu tham khảo rất chi tiết dành cho các kỹ sư chuyên ngành quan tâm. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 20.03.2015 | 09:06
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Chi tiết cống hộp đôi qua đường 2X(W=2.5XH=2.5) – Hồ sơ tiếng Anh

Chi tiết cống hộp đôi qua đường 2X(W=2.5XH=2.5) là hồ sơ thiết kế tiếng Anh với đầy đủ nội dung và bản vẽ thiết kế như sau:

-Vị trí mặt bằng đoạn cống ngang qua đường: PLAN BOX CULVERT-No.3, 2x(W2.5xH2.5)

- Mặt cắt dọc cống (PROFILE)

- Chi tiết các mặt cắt cống (SECTION)

- Chi tiết cốt thép và tổng hợp khối lượng cống hộp (REINFORCEMENT DETAILS OF BOX CULVERT No-3, 2(W2.5xH2.5) FOR L=7.10m)

- Chi tiết cốt thép và khối lượng tường cánh cốp hộp (WING WALL OF BOX CULVERT-No.3, 2x(W2.5xH2.5)

Đây là tài liệu tham khảo rất chi tiết dành cho các kỹ sư chuyên ngành quan tâm. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]