Tài liệu giúp các kỹ sưcó thể hiểu rõ hơn về chi tiết cấu tạo cột điện cao thế
Date published: 15.04.2015 | 16:32
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Chi tiết cột điện Cao thế

1- Chi tiết cấu tạo cột điện cao thế 24m

2- Chi tiết cấu tạo cột điện cao thế 27m

3- Chi tiết cấu tạo cột điện cao thế 29m

4- Chi tiết cấu tạo cột điện cao thế 31m

5- Chi tiết cấu tạo cột điện cao thế 33m

Định dạng file .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]