Gối cống có tác dụng đỡ cống khi lắp đặt, tùy vào từng kích thước cống thoát nước mà sử gối cống cho phù hợp. Đây là chi tiết 6 loại gối cống D400, D600, D800, D1000, D1200 và D1500
Date published: 02.10.2014 | 15:51
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Chi tiết gối cống tròn kích thước từ D400 đến D1500

Gối cống có tác dụng đỡ cống khi lắp đặt, tùy vào từng kích thước cống thoát nước mà sử gối cống cho phù hợp. Đây là chi tiết 6 loại gối cống D400, D600, D800, D1000, D1200 và D1500.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]