Tài liệu giúp các kỹ sư ngành điện hiểu rõ hơn về quy cách lắp đặt Trạm biến áp Treo
Date published: 14.01.2015 | 14:42
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Chi tiết lắp đặt Trạm biến áp Treo 630kVA- phần I

Chi tiết lắp đặt Trạm biến áp Treo 630kVA- phần I bao gồm 10 bản vẽ

1-Bố trí thiết bị trên cột điểm đấu Trạm

2-Gông thép cột thép

3-Xà X2N2 cột đơn

4-Xà lắp cầu dao trên cột CM3

5- Xà 35kV đỡ sứ 3 pha

6- Xà 35kV đỡ sứ 1 pha

7- Colie ôm cáp lên cầu lắp cầu dao CM3

8- Ghế thao tác

9- Xà cao thế đơn pha 35kV lắp sứ chuỗi trên cột kéo dọc

10- Xà cao thế đơn pha 35kV lắp sứ chuỗi trên cột kéo ngang

Định dạng file bản vẽ Autocad (.dwg)

 

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác: