Tài liệu giúp các kỹ sư ngành điện hiểu rõ hơn về quy cách lắp đặt Trạm biến áp Treo
Date published: 14.01.2015 | 14:51
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Chi tiết lắp đặt Trạm biến áp Treo 630kVA- phần II

Chi tiết lắp đặt Trạm biến áp Treo 630kVA- phần II bao gồm 10 bản vẽ

1- Xà cao thế đơn pha 35kV lắp sứ chuỗi trên cột đơn (1)

2- Xà cao thế đơn pha 35kV lắp sứ chuỗi trên cột đơn (2)

3- Tiếp địa RC-2 Cột cao thế

4- Móng cột cao thế ĐDK-35kV (Móng cột đơn)

5- Móng cột cao thế ĐDK-35kV (Móng cột kép)

6- Bố trí thiết bị trên trạm biến áp T1, T2

7- Bố trí thiết bị trên trạm biến áp T3

8- Móng cột trạm biến áp

9- Tủ điện tổng 600V-1000A Trạm biến áp T1

10- Tủ điện tổng 600V-1000A Trạm biến áp T2

Định dạng file bản vẽ Autocad (.dwg)

 

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]