Tài liệu giúp các kỹ sư ngành điện hiểu rõ hơn về quy cách lắp đặt Trạm biến áp Treo
Date published: 14.01.2015 | 14:56
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Chi tiết lắp đặt Trạm biến áp Treo 630kVA- phần III

Chi tiết lắp đặt Trạm biến áp Treo 630kVA- phần IIIbao gồm 12 bản vẽ

1-Tủ điện tổng 600V-1000A Trạm biến áp T3

2-Xà đỡ cầu dao phụ tải 35kV đầu cột Trạm biến áp

3-Xà X1 đầu trạm

4-Xà bắt chống sét 35kV đầu cột TBA

5- Xà đỡ trung gian lắp trên TBA

6- Xà bắt cầu chì tự rơi và lắp chống sét van trên TBA

7- Chi tiết xà và giá đỡ máy biến áp

8- Chi tiết giá đỡ ghế thao tác lắp ở TBA (1)

9- Chi tiết giá đỡ ghế thao tác lắp ở TBA (2)

10- Giá đỡ tủ điện phân phối hạ thế lắp trên TBA

11- Thanh sắt TBA

12- Hệ thống tiếp địa TBA

Định dạng file bản vẽ Autocad (.dwg)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]