Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về chi tiết lắp đặt tụ bù Trạm điện 110kV
Date published: 15.04.2015 | 17:04
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Chi tiết lắp đặt tụ bù Trạm điện 110kV

Chi tiết lắp đặt tụ bù Trạm điện 110kV gồm 4 bản vẽ

1- Mặt bằng bố trí tủ bù trạm 110kV

2- Sơ đồ 1 sợi Trạm điện 110kV

3- Mặt cắt ngăn tủ bù và vật liệu thiết bị, vật liệu

4- Mặt bằng lắp đặt tụ bù

Định dạng file .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]