Tài liệu gồm:

1.Khối lượng

-Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp thi công tường chắn đỡ mái taluy

-Bảng tổng hợp khối lượng tường chắn vai

2.Bản vẽ

-Bình đồ tường chắn đỡ mái taluy

-Cắt ngang tường chắn lưng bê tông 15MPA

-Tường chắn bê tông

Định dạng tài liệu: Bảng file Excel(.xls), Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nguyenquyen2508)

Date published: 10.11.2016 | 16:25
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Dự án cải tạo mạng lưới giao thông – Tường chắn đỡ mái taluy

Tài liệu gồm:

1.Khối lượng

-Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp thi công tường chắn đỡ mái taluy

-Bảng tổng hợp khối lượng tường chắn vai

2.Bản vẽ

-Bình đồ tường chắn đỡ mái taluy

-Cắt ngang tường chắn lưng bê tông 15MPA

-Tường chắn bê tông

Định dạng tài liệu: Bảng file Excel(.xls), Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nguyenquyen2508)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]