Tài liệu gồm:

1.Khối lượng

-Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp thi công

-Bảng tổng hợp khối lượng tường chắn vai

2.Bản vẽ

-Bình đồ tường chắn vai

-Kích thước tường chắn và mặt cắt ngang chi tiết

-Tường chắn bê tông

Định dạng tài liệu: Bảng file Excel(.xls), Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nguyenquyen2508)

Date published: 09.11.2016 | 16:20
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Dự án cải tạo mạng lưới giao thông – Tường chắn vai

Tài liệu gồm:

1.Khối lượng

-Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp thi công

-Bảng tổng hợp khối lượng tường chắn vai

2.Bản vẽ

-Bình đồ tường chắn vai

-Kích thước tường chắn và mặt cắt ngang chi tiết

-Tường chắn bê tông

Định dạng tài liệu: Bảng file Excel(.xls), Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nguyenquyen2508)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]