Thành phần dự toán:

-Dự toán cây xanh

-Dự toán chiếu sáng

-Dự toán giao thông

-Dự toán khảo sát địa hình, địa chất

-Dự toán thoát nước

-Tổng hợp dự toán

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(dotam_xd)

Date published: 16.08.2016 | 15:17
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Dự toán đường rộng 15m, lề đường mỗi bên 10m

Thành phần dự toán:

-Dự toán cây xanh

-Dự toán chiếu sáng

-Dự toán giao thông

-Dự toán khảo sát địa hình, địa chất

-Dự toán thoát nước

-Tổng hợp dự toán

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(dotam_xd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]