Hồ sơ mẫu lập biểu đồ phụ tải và thông số chế độ sử dụng điện ( Biểu mẫu kèm theo hồ sơ đấu nối điện gửi Điện Lực)
Date published: 14.06.2017 | 15:41
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Hồ sơ mẫu lập biểu đồ phụ tải và thông số chế độ sử dụng điện ( Biểu mẫu kèm theo hồ sơ đấu nối điện gửi Điện Lực)

Khi làm hồ sơ xin đấu nối điện của dự án với cơ quan điện lực, ngoài các bản vẽ mặt bằng và thuyết minh xin đấu nối cần lập biểu đồ phụ tải và các thông số chế độ sử dụng điện của toàn dự án để cơ quan điện lực có cơ sở thỏa thuận đấu nối điện với doanh nghiệp. Mẫu hồ sơ gồm 2 file:

-          Bảng Exel tính toán để lập biểu đồ phụ tải (.xls)

-          Biểu mẫu biểu đồ phụ tải điện (.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(Ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]