0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Bãi chôn lấp chất thải rắn Xuân Sơn (giai đoạn II) - Phần 2: Xây dựng

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Bãi chôn lấp chất thải rắn Xuân Sơn (giai đoạn II) – Hạng mục số 1, gồm đầy đủ 3 phần ( phần công nghệ, phần xây dựng, phần dự toán+ thuyết minh).

Phạm vi dự án thuộc Khu xử lý rác thải Xuân Sơn và vùng phụ cận 13ha, địa giới hành chính của thôn Hiệu Lực, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Hồ sơ  Phần 2: Phần Xây dựng của dự án gồm 29 Bản vẽ file Autocad (.dwg) như sau:

1-Mặt bằng đào cuội sỏi ô chôn lấp số 1

2-Mặt bằng đào đắp lòng ô chôn lấp số 1

2-Mặt bằng trắc dọc đào đắp taluy cạnh đường 1

3-Trắc ngang đào đắp taluy cạnh đường 1 (1)

4-Trắc ngang đào đắp taluy cạnh đường 1 (2)

5-Mặt bằng đường xung quanh ô chôn lấp

6-Mặt bằng tổ chức giao thông hạng mục 1

7-Trắc dọc đường xung quanh ô chôn lấp (1)

8-Trắc dọc đường xung quanh ô chôn lấp (2)

9-Mặt cắt ngang điển hình đường xung quanh ô số 1

…….

27.Chi tiết mương hở B500; b800

28.Chi tiết cống hộp; nút

29.Chi tiết ga có cửa phai

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi