Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Bãi chôn lấp chất thải rắn Xuân Sơn giai đoạn II ( Phần 3: Dự toán + thuyết minh thi công
Date published: 05.10.2017 | 16:55
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Bãi chôn lấp chất thải rắn Xuân Sơn (giai đoạn II) -Phần 3: Dự toán + thuyết minh thi công

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Bãi chôn lấp chất thải rắn Xuân Sơn (giai đoạn II) – Hạng mục số 1, gồm đầy đủ 3 phần ( phần công nghệ, phần xây dựng, phần dự toán+ thuyết minh).

Phạm vi dự án thuộc Khu xử lý rác thải Xuân Sơn và vùng phụ cận 13ha, địa giới hành chính của thôn Hiệu Lực, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Hồ sơ  Phần 3: Gồm toàn bộ tiên lượng và dự toán các phần công nghệ và thi công với  định dạng file Excel (.XLS) và thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công ( 30 trang) định dạng (.DOC)

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]