Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cấp điện chiếu sáng khu công viên có quy mô 24ha, trong đó diện tích hồ trong công viên khoảng 11ha.

Tài liệu bao gồm 2 phần.

Phần 1 là các bản vẽ tổng mặt bằng bao gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng chiếu sáng khu công viên

+Bản vẽ định vị tọa độ cột đèn

Phần 2 là các bản vẽ chi tiết:

+ Bản vẽ mặt cắt rãnh

+ Sơ đồ nguyên lý

+ Chi tiết các loại cột đèn: đèn chùm, đèn nữ hoàng, đèn nấm, đèn nâng hạ…

+ Chi tiết đèn led chiếu sáng hồ

Định dạng tài liệu: File autocad(.dwg)

(ht-nth)

Date published: 12.10.2017 | 14:05
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
150 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cấp điện chiếu sáng khu công viên

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cấp điện chiếu sáng khu công viên có quy mô 24ha, trong đó diện tích hồ trong công viên khoảng 11ha.

Tài liệu bao gồm 2 phần.

Phần 1 là các bản vẽ tổng mặt bằng bao gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng chiếu sáng khu công viên

+Bản vẽ định vị tọa độ cột đèn

Phần 2 là các bản vẽ chi tiết:

+ Bản vẽ mặt cắt rãnh

+ Sơ đồ nguyên lý

+ Chi tiết các loại cột đèn: đèn chùm, đèn nữ hoàng, đèn nấm, đèn nâng hạ…

+ Chi tiết đèn led chiếu sáng hồ

Định dạng tài liệu: File autocad(.dwg)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]