Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Cống ngang qua đường BxH=2.5mx2.5m ( dự án Trục đường kinh tế miền đông- huyện Đông Anh)
Date published: 06.10.2017 | 16:31
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Cống ngang qua đường BxH=2.5mx2.5m ( dự án Trục đường kinh tế miền đông- huyện Đông Anh)

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Cống ngang qua đường BxH=2.5mx2.5m thuộc dự án Trục đường kinh tế miền đông- huyện Đông Anh đã được thi công.

Hồ sơ  gồm 5 bản vẽ chi tiết với định dạng file Autocad (.dwg) là tài liệu tham khảo hữu ích khi thiết kế các chi tiết cấu tạo cống ngang qua đường.

 (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]