Thành phần tài liệu bao gồm:

- Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

- Vị trí, mặt bằng, mặt cắt hệ thống trạm xử lý nước thải

- Mặt bằng bố trí công nghệ hệ thống trạm

- Các chi tiết lắp đặt hệ thống trạm

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Công nghệ

2. Điện - Điều khiển

3. Thuyết minh

3.Thuyết Minh

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

Date published: 26.04.2017 | 11:03
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
200 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Trạm xử lý nước thải bệnh viện công suất 110m3/ngày đêm - Phần 1: Công nghệ

Thành phần tài liệu bao gồm:

- Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

- Vị trí, mặt bằng, mặt cắt hệ thống trạm xử lý nước thải

- Mặt bằng bố trí công nghệ hệ thống trạm

- Các chi tiết lắp đặt hệ thống trạm

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Công nghệ

2. Điện - Điều khiển

3. Thuyết minh

3.Thuyết Minh

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]