Thành phần tài liệu bao gồm:

- Sơ đồ đơn tuyến và tiêu chí kỹ thuật

- Chi tiết tủ điện

- Chi tiết phân phối nguồn

- Chi tiết đấu nối bơm bể điều hòa

- Chi tiết máy thổi khí AB-201/2; AB-301/2

- Chi tiết khuấy chìm SM-301/2

- Chi tiết bơm hồi lưu bùn P-301/2

- Chi tiết bơm bùn lắng P-401/2

- Chi tiết máy khuấy và bơm DL MX-401/DP-401

- Chi tiết BDL và bơm NT bể khử trùng DP-501/P-501

- Chi tiết bơm NT bể khử trùng và hút bùn P-502/P-601

- Chi tiết bơm hút bùn và quạt hút P-602/FA-01

- Chi tiết bơm vận chuyển hóa chất CP-01/2

- Chi tiết mạch tín hiệu đo mức

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Công nghệ

2. Điện - Điều khiển

 

3.Thuyết Minh

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

Date published: 26.04.2017 | 11:20
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
200 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Trạm xử lý nước thải bệnh viện công suất 110m3/ngày đêm - Phần 2: Điện - Điều khiển

Thành phần tài liệu bao gồm:

- Sơ đồ đơn tuyến và tiêu chí kỹ thuật

- Chi tiết tủ điện

- Chi tiết phân phối nguồn

- Chi tiết đấu nối bơm bể điều hòa

- Chi tiết máy thổi khí AB-201/2; AB-301/2

- Chi tiết khuấy chìm SM-301/2

- Chi tiết bơm hồi lưu bùn P-301/2

- Chi tiết bơm bùn lắng P-401/2

- Chi tiết máy khuấy và bơm DL MX-401/DP-401

- Chi tiết BDL và bơm NT bể khử trùng DP-501/P-501

- Chi tiết bơm NT bể khử trùng và hút bùn P-502/P-601

- Chi tiết bơm hút bùn và quạt hút P-602/FA-01

- Chi tiết bơm vận chuyển hóa chất CP-01/2

- Chi tiết mạch tín hiệu đo mức

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Công nghệ

2. Điện - Điều khiển

 

3.Thuyết Minh

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]