Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Các thông số đầu vào và đầu ra của hệ thống

2. Phân tích lựa chọn công nghệ áp dụng cho HTXLNT bệnh viện

3. Thuyết minh tính toán thiết kế các hạng mục công nghệ

4. Danh sách các thiết bị công nghệ lựa chọn theo kết quả tính toán

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file Word(.doc)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Công nghệ

2. Điện - Điều khiển

 

3.Thuyết Minh

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

Date published: 26.04.2017 | 15:08
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
200 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Trạm xử lý nước thải bệnh viện công suất 110m3/ngày đêm - Phần 3: Thuyết minh

Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Các thông số đầu vào và đầu ra của hệ thống

2. Phân tích lựa chọn công nghệ áp dụng cho HTXLNT bệnh viện

3. Thuyết minh tính toán thiết kế các hạng mục công nghệ

4. Danh sách các thiết bị công nghệ lựa chọn theo kết quả tính toán

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file Word(.doc)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Công nghệ

2. Điện - Điều khiển

 

3.Thuyết Minh

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]