Thành phần tài liệu bao gồm:

1.Bản vẽ

- Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

- Mặt bằng trạm xử lý nước thải bệnh viện

- Mặt cắt

2. Thuyết minh

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

Date published: 26.04.2017 | 16:32
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
200 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Trạm xử lý nước thải bệnh viện công suất 250m3/ngày đêm công nghệ AO

Thành phần tài liệu bao gồm:

1.Bản vẽ

- Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

- Mặt bằng trạm xử lý nước thải bệnh viện

- Mặt cắt

2. Thuyết minh

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]