0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Trạm xử lý nước thải đặt ngoài nhà công suất 650m3/ngày đêm

Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Kết cấu-Chi tiết bể xử lý

- Danh mục bản vẽ và kết cấu

- Chi tiết bể xử lý nước (01)

+ Mặt bằng thép đáy bể xử lý

+ Mặt cắt A-A

+ Chi tiết giường lỗ mở vách bể

- Chi tiết bể xử lý nước (02)

+ Mặt bằng thép nắp bể nước

+ Chi tiết gia cường lỗ mở nắp bể

+ Mặt cắt B-B

- Chi tiết bể xử lý nước (03)

- Thống kê thép bể xử lý

2. Trạm xử lý

- Sơ đồ công nghệ - sơ đồ dòng chảy

- Mặt bằng nắp bể

- Mặt bằng đường ống công nghệ và thiết bji

- Mặt cắt: A-A, B-B, C-C

- Mặt cắt: D-D, E-E, F-F, G-G, H-H

- Sơ đồ lắp đặt đường ống công nghệ

- Mặt bằng dải dây điện động lực - Sơ đồ điện động lực

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg);

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: