Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Bản vẽ

- Mặt bằng tổng thể hệ thống xử lý nước thải

- Sơ đồ dây chuyền công nghệ

- Mặt bằng kỹ thuật và đường ống

- Mặt bằng đường ống bơm từ 1 đến 8

- Mặt bằng đường ống bơm khí

- Mặt bằng bố trí thông hơi và cửa thăm

- Mặt cắt

- Sơ đồ không gian cấp khí

- Bản vẽ chi tiết

2. Thuyết minh

- Căn cứ và cơ sở lập thiết kế

- Lựa chọn quy mô và giải pháp công nghệ

- Tính toán công nghệ

- Chi phí vận hành

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

Date published: 26.04.2017 | 17:09
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
200 EP

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Trạm xử lý nước thải trụ sở làm việc - Công suất nhỏ 55m3/ngày đêm

Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Bản vẽ

- Mặt bằng tổng thể hệ thống xử lý nước thải

- Sơ đồ dây chuyền công nghệ

- Mặt bằng kỹ thuật và đường ống

- Mặt bằng đường ống bơm từ 1 đến 8

- Mặt bằng đường ống bơm khí

- Mặt bằng bố trí thông hơi và cửa thăm

- Mặt cắt

- Sơ đồ không gian cấp khí

- Bản vẽ chi tiết

2. Thuyết minh

- Căn cứ và cơ sở lập thiết kế

- Lựa chọn quy mô và giải pháp công nghệ

- Tính toán công nghệ

- Chi phí vận hành

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-lienvu)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]