0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
300 EP
Hồ sơ thiết kế Nút giao thông cùng mức (có đảo giao thông) theo hình thức BOT

Đây là hồ sơ tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế hồ sơ bản vẽ thi công nút giao thông.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.   Bản vẽ: Định dạng file AutoCad (.dwg)

A.     Phần Chung

B.     Các bản vẽ đại diện

C.     Bình đồ - Trắc dọc – trắc ngang

D.     Hệ thống thoát nước

E.      An toàn giao thông

F.      Vuốt nối dân sinh

G.     Công trình phụ trợ

H.     Biện pháp thi công

I.        Xử lý nền đất yếu

2.   Thuyết minh: Định dạng file (Word)

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Nhiệm vụ thiết kế của gói thầu

Chương 3: Giải pháp thiết kế

Chương 4: Biện pháp thi công chủ đạo

Chương 5: Kết luận

3.   Khối lượng: Định dạng file (Excel)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: