0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Hồ sơ thiết kế thi công tuyến đường và rãnh thoát nước - Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang tuyến

Thành phần hồ sơ:

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang tuyến

-          Bình đồ

-          Trắc dọc tuyến

-          Trắc ngang

Phần 2 : Chi tiết cấu tạo trên tuyến

(thaianhuct)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: