Thành phần hồ sơ:

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang tuyến

-          Bình đồ

-          Trắc dọc tuyến

-          Trắc ngang

Phần 2 : Chi tiết cấu tạo trên tuyến

(thaianhuct)

Date published: 06.06.2016 | 06:38
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Hồ sơ thiết kế thi công tuyến đường và rãnh thoát nước - Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang tuyến

Thành phần hồ sơ:

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang tuyến

-          Bình đồ

-          Trắc dọc tuyến

-          Trắc ngang

Phần 2 : Chi tiết cấu tạo trên tuyến

(thaianhuct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]