Tài liệu gồm: Thuyết minh báo cáo

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file Word(.doc)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Thuyết minh

2. Phần 2 - Bản vẽ

3. Phần 3 - Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(anxda88)

Date published: 10.11.2016 | 14:11
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Hồ sơ thiết kế trạm bơm tiêu - 6 tổ bơm - công suất 1 tổ 4.000m3h - Phần 1:Thuyết minh

Tài liệu gồm: Thuyết minh báo cáo

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file Word(.doc)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Thuyết minh

2. Phần 2 - Bản vẽ

3. Phần 3 - Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(anxda88)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]