Tài liệu gồm:

-          Mặt bằng tổng thể khu đầu mối

-          Bình đồ hệ thống kênh tiêu

-          Bình đồ tổ chức thi công

-          Mặt bằng, mặt cắt trạm bơm

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Thuyết minh

2. Phần 2 - Bản vẽ

3. Phần 3 - Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(anxda88)

Date published: 10.11.2016 | 14:13
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
150 EP

Hồ sơ thiết kế trạm bơm tiêu – 6 tổ bơm – công suất 1 tổ 4.000m3h – Phần 2: Bản vẽ

Tài liệu gồm:

-          Mặt bằng tổng thể khu đầu mối

-          Bình đồ hệ thống kênh tiêu

-          Bình đồ tổ chức thi công

-          Mặt bằng, mặt cắt trạm bơm

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 3 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Phần 1 - Thuyết minh

2. Phần 2 - Bản vẽ

3. Phần 3 - Dự toán

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(anxda88)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]