Thành phần hồ sơ thiết kế trạm xử lý nước sạch 1200m3/ngd gồm:

-Phần 1: Công nghệ

-Phần 2: Điện

-Phần 3: Xây dựng

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(fabregasc2)

Date published: 17.08.2016 | 17:36
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Hồ sơ thiết kế trạm xử lý nước sạch 1200m3/ngd - Phần 3 : Xây dựng

Thành phần hồ sơ thiết kế trạm xử lý nước sạch 1200m3/ngd gồm:

-Phần 1: Công nghệ

-Phần 2: Điện

-Phần 3: Xây dựng

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(fabregasc2)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]