Hướng dẫn tính toán đào đắp bằng CAD và Excel

Tài liệu được định dạng file PDF(.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(Chaudmce)

Date published: 09.12.2016 | 13:56
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
0 EP

Hướng dẫn tính toán khối lượng đào, đắp theo cách đơn giản

Hướng dẫn tính toán đào đắp bằng CAD và Excel

Tài liệu được định dạng file PDF(.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(Chaudmce)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]