Thành phần quy hoạch bao gồm:

1.Đào thông thường

2.Đào hố móng công trình

3.Lớp nền thượng

4.Xây dựng nền đắp

5.Đào bỏ vật liệu không thích hợp

6.Vật liệu san lấp dạng hạt

7.Vải địa kỹ thuật

8.Lớp đệm cát thoát nước

9.Giếng cắt

10.Bấc thấm

11.Gia tải

12.Quan trắc

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

Ht-nvq

Date published: 10.02.2017 | 14:59
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
40 EP

Quy trình Công tác đất và xử lý nền đường

Thành phần quy hoạch bao gồm:

1.Đào thông thường

2.Đào hố móng công trình

3.Lớp nền thượng

4.Xây dựng nền đắp

5.Đào bỏ vật liệu không thích hợp

6.Vật liệu san lấp dạng hạt

7.Vải địa kỹ thuật

8.Lớp đệm cát thoát nước

9.Giếng cắt

10.Bấc thấm

11.Gia tải

12.Quan trắc

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

Ht-nvq

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]