0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Quy trình vận hành và công tác bảo trì công trình

Nội dung tài liệu:

Công tác bảo trì, bảo dưỡng nhằm duy trì những đặc điểm về kiến trúc, duy trì khả năng chịu lực của các kết cấu và sự hoạt động bình thường của các hệ thống kỹ thuật, thiết bị, máy của công trình để công trình được vận hành, khai thác phù hợp với yêu cầu của thiết kế đồng thời đảm bảo an toàn, bền vững trong suốt quá trình khai thác và sử dụng.

Công tác bảo trì công trình xây dựng được xử dụng theo các cấp bảo trì như sau:

-     Cấp duy tu, bảo dưỡng: được tiến hành thường xuyên đề phòng hư hỏng của từng chi tiết, bộ phận của công trình.

-     Cấp sửa chữa nhỏ: được tiến hành khi có hư hỏng ở một số chi tiết bộ phận của công trình khôi phục chất lượng ban đầu của các chi tiết đó.

-     Cấp sửa chữa vừa: được tiến hành khi có hư hỏng hoặc xuống cấp ở một số bộ phận của công trình nhằm khôi phục chất lượng ban đầu của các bộ phận công trình đó.

-     Cấp sửa chữa lớn: được tiến hành khi có hư hỏng hoặc xuống cấp của nhiều bộ phận công trình nhằm khôi phục chất lượng ban đầu cho công trình.

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-nth)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi