0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Đường gom tuyến tránh QL18A thị xã Đông Triều – Hạng mục: Giao thông

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- MB-01-11: Mặt bằng tuyến

- MB-12: Bảng toạ độ cọc

- MB-13: Bảng tổng hợp khối lượng

- TDT-01-06: Trắc dọc tuyến

- TNT-01-25: Trắc ngang tuyến

- TDNG1: Trắc dọc tuyến nút giao 1

- TNNG1: Trắc ngang tuyến nút giao 1

- TDNG2: Trắc dọc tuyến nút giao 2

- TNNG2: Trắc ngang tuyến nút giao 2

- MCDH-01-02: Mặt cắt ngang điển hình

- CT-01: Chi tiết viên vỉa chi tiết rãnh xương cá

- CT-02: Chi tiết bồn trồng cây

- CT-03: Chi tiết biển báo

- CT-04: Bố trí vạch sơn

- ATGT-01: Chi tiết cọc tiêu biển báo đảm bảo ATGT

- CT-05: Chi tiết khe co, khe giãn

- CT-06: Chi tiết cống KĐ750 KM0+436.54

- CT-07: Chi tiết cống KĐ1000 KM0+597.16

- CT-08: Chi tiết cống KĐ750 KM0+960.67

- CT-09: Chi tiết cống KĐ750 KM1+161.45

- CT-10: Chi tiết cốt thép cống tròn D750

- CT-11: Chi tiết cốt thép cống tròn D1000

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi