Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CS-01: Bản đồ tổng mặt bằng chiếu sáng

- CS-02: Bản đồ tổng mặt bằng toạ độ cột đèn chiếu sáng

- CS-04-05: Sơ đồ nguyên lý tủ điện điều khiển chiếu sáng

- CS-06: Cột đèn chiếu sáng cần đơn cao 8m

- CS-07: Móng cột đèn chiếu sáng cao 8m

- CS-08: Cột đèn chiếu sáng cần đơn cao 12m

- CS-09: Móng cột đèn chiếu sáng cao 12m

- CS-10: Chi tiết mặt cắt rãnh cáp và tiếp địa lặp lại cột đèn

- CS-11: Bảng thống kê vật tư

- CS-12: Mặt cắt ngang điển hình

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Date published: 07.11.2020 | 14:43
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Cấp điện chiếu sáng

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CS-01: Bản đồ tổng mặt bằng chiếu sáng

- CS-02: Bản đồ tổng mặt bằng toạ độ cột đèn chiếu sáng

- CS-04-05: Sơ đồ nguyên lý tủ điện điều khiển chiếu sáng

- CS-06: Cột đèn chiếu sáng cần đơn cao 8m

- CS-07: Móng cột đèn chiếu sáng cao 8m

- CS-08: Cột đèn chiếu sáng cần đơn cao 12m

- CS-09: Móng cột đèn chiếu sáng cao 12m

- CS-10: Chi tiết mặt cắt rãnh cáp và tiếp địa lặp lại cột đèn

- CS-11: Bảng thống kê vật tư

- CS-12: Mặt cắt ngang điển hình

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]