0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Hào kỹ thuật

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT-01: Bản đồ tổng mặt bằng thông tin liên lạc

- HKT-02: Bản đồ tổng mặt bằng luồn ống thông tin vào nhà

- HKT-03: Bản đồ tổng mặt bằng hào kỹ thuật

- HKT-04: Sơ đồ nguyên lý thông tin liên lạc

- HKT-05: Chi tiết tủ phối quang điển hình

- HKT-06: Chi tiết hào kỹ thuật

- HKT-07-14: Chi tiết ga kéo cáp điển hình

- HKT-15: Mặt cắt đào đất hào kỹ thuật và hố ga

- HKT-16-21: Mặt cắt điển hình hào cáp  

- HKT-22: Bảng thống kê vật tư

- HKT-23: Mặt cắt ngang điển hình

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi