Thành phần quy hoạch bao gồm:

- Tường chắn taluy âm bằng bê tông, thân tường chắn nghiêng 5:1

- Kích thước chung tường chắn bê tông, thân tường chắn nghiêng 5:1

- Mặt cắt ngang tường chắn đất bằng đá xây

- Mặt cắt ngang tường chắn mái dốc bằng đá xây

- Bảng thống kê kích thước

- Bảng thống kê tường chắn taluy dương

- Mặt cắt ngang tường chắn mái dốc

- Mặt cắt và mặt cắt ngang tường chắn mái

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

Date published: 10.02.2017 | 15:34
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Thiết kế điển hình 86 - 06X - Tường chắn đất bê tông và đá xây

Thành phần quy hoạch bao gồm:

- Tường chắn taluy âm bằng bê tông, thân tường chắn nghiêng 5:1

- Kích thước chung tường chắn bê tông, thân tường chắn nghiêng 5:1

- Mặt cắt ngang tường chắn đất bằng đá xây

- Mặt cắt ngang tường chắn mái dốc bằng đá xây

- Bảng thống kê kích thước

- Bảng thống kê tường chắn taluy dương

- Mặt cắt ngang tường chắn mái dốc

- Mặt cắt và mặt cắt ngang tường chắn mái

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]