0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 1: Đèn chiếu sáng

Tài liệu bao gồm:

1.Thuyết minh và dự toán

2. Bản vẽ gồm: Bình đồ, cốt thép, tụ điện

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg), Thuyết minh file Word(.doc), Dự toán file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 6 phần

Click vào từng phần tương úng để tải tài liệu:

Phần1-Đèn chiếu sáng

Phần 2-Giao thông

Phần 3-Hào cáp

Phần 4-Dự toán

Phần 5-Thoát nước mưa

Phần 6-Thoát nước thải

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi