0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 4: Dự toán

Tài liệu bao gồm:

-Dự toán hào cáp kỹ thuật

-Dự toán đường giao thông

-Tổng hợp kinh phí xây dựng

-Dự toán thoát nước mưa

-Dự toán thoát nước thải

Định dạng tài liệu file Excel(.xls)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 6 phần

Click vào từng phần tương úng để tải tài liệu:

Phần1-Đèn chiếu sáng

Phần 2-Giao thông

Phần 3-Hào cáp

Phần 4-Dự toán

Phần 5-Thoát nước mưa

Phần 6-Thoát nước thải

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(nlh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi