Tài liệu bao gồm:

1.Dự toán

2. Bản vẽ gồm: trụ cứu hỏa, hố van xả cặn, van xả khí, hố đồng hồ D200

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg), Dự toán file Excel(.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

Date published: 27.10.2016 | 10:12
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật – Cấp nước khu đô thị sinh thái

Tài liệu bao gồm:

1.Dự toán

2. Bản vẽ gồm: trụ cứu hỏa, hố van xả cặn, van xả khí, hố đồng hồ D200

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg), Dự toán file Excel(.xls)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]