Thiết kế xử lý kỹ thuật bạt mái giật cơ taluy dương có cung trượt
Date published: 16.08.2017 | 14:31
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Thiết kế xử lý kỹ thuật bạt mái giật cơ taluy dương có cung trượt

Thành phần tài liệu:

Bản vẽ bình đồ, trắc dọc, trắc ngang kèm khối lượng

Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (tranhoadb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]