Hồ sơ bản vẽ chi tiết cống tròn đúc ly tâm, cống thoát nước mưa, thoát nước thải
Date published: 08.04.2015 | 16:52
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
35 EP

Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn (đúc ly tâm) đường kính D200 -> D2000mm

Hồ sơ bản vẽ chi tiết bộ định hình cống tròn thoát nước đường kính từ D200mm đến D2000mm. Bản vẽ bộ định hình định dạng file Cad (.DWG) (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]