Hồ sơ bản vẽ chi tiết cống tròn đúc ly tâm, cống thoát nước mưa, thoát nước thải
Date published: 08.04.2015 | 17:07
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
35 EP

Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn đường kính D300 đến D3600mm công nghệ Rung ép

Hồ sơ bản vẽ chi tiết bộ định hình cống tròn thoát nước mưa, thoát nước thải đường kính từ D300mm đến D3600mm.

Bản vẽ bộ định hình định dạng file Cad (.DWG)

(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]