Hồ sơ bản vẽ chi tiết cống thoát nước qua đường, với đa dạng các chi tiết cấu tạo, áp dụng cho cống tròn kích cỡ L0= 100cm.
Date published: 08.04.2015 | 15:40
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
35 EP

Thoát nước - Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống bản thoát nước qua đường L=100cm

Hồ sơ bản vẽ chi tiết cống thoát nước qua đường, với đa dạng các chi tiết cấu tạo, áp dụng cho cống bản kích cỡ cống L0 =100cm qua đường, bản vẽ định dạng file Cad (.Dwg) 

 

(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]