Hồ sơ bản vẽ chi tiết cống thoát nước qua đường, với đa dạng các chi tiết cấu tạo, áp dụng cho cống tròn kích cỡ L0= 100cm.
Date published: 08.04.2015 | 15:45
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
35 EP

Thoát nước - Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống hộp thoát nước qua đường BxH = 1x1m

Hồ sơ bản vẽ chi tiết cống thoát nước qua đường, với đa dạng các chi tiết cấu tạo, áp dụng cho cống bản kích cỡ cống hộp BxH = 1x1m qua đường, bản vẽ định dạng file Cad (.Dwg) 

 

(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]