Hồ sơ bản vẽ chi tiết miệng xả thoát nước, với đa dạng các chi tiết cấu tạo, áp dụng cho cống tròn kích cỡ BxH = 3x3m.
Date published: 08.04.2015 | 15:49
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
35 EP

Thoát nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống hộp thoát nước qua đường BxH =3x3m

Hồ sơ bản vẽ chi tiết miệng xả thoát nước, cống thoát nước qua đường với đa dạng các chi tiết cấu tạo, áp dụng cho cống hộp đôi kích cỡ 2 BxH = 2(3x3)m bản vẽ định dạng file Cad (.Dwg) 

 

(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]